renowacja mebli
Polska wiklina
 
Maty wiklinowe
Plecionkarze

Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, mistrzów sztuki wyplatania koszy i twórców mebli wiklinowych określa jako koszykarz – plecionkarz. Istniej jeszcze zawód modelarz wyrobów plecionkarskich, którego zadaniem jest opracowywanie nowych wzorów i gotowych form do wyplatania koszy. Plecionki.pl dzięki firmie GABA 2 prezentują zdjęcia plecionkarzy podczas pracy.

Polska wiklina
Wiklina

Obecnie w Polsce niestety nie ma szkół uczących zawodu koszykarz – plecionkarz, a szkoda! Mieliśmy doskonałych pedagogów i mistrzów sztuki wyplatania, którzy wykształcili wielu doskonałych fachowców. Teraz nauka zawodu odbywa się jedynie w formie przekazywania umiejętności w rodzie z pokolenia na pokolenie. 

Wyplatanie kosza
Plecionkarz

Obawiamy się, że w niedługim czasie zawód koszykarz – plecionkarz zostanie zaliczony do ginących zawodów. Może wtedy docenimy wyjątkowe dzieła sztuki rękodzielniczej polskich plecionkarzy i tak jak w innych krajach zaliczać ich będziemy do zawodów artystycznych.

Zdjęcia: Grzegorz MalągGABA 2